Sambrog III. část

12.02.2009 18:21

Družinka opatrně nakoukla dovnitř potemnělé hrobky. Minule si hrdinové museli proklestit cestu brlohem obřích pavouků a teď to tu vypadalo, jako by tu nikdo nikdy nebyl. Pavouci opět zamořili chodby a utkali své obrovské sítě. Bojovníce si vzdychla a vrhla se do chodby. Rázem se kolem ní vyrojili čtyři obří pravouci se svojí královnou. Medana nelenila a královnu oslepila světlem ze své hole.
"Nikdo ať se jí ani nedotkne, nebo se probudí", zakřičela na spolubojovníky.
Její jekot náhle probral hraničáře a ten začal zběsile střílet kolem sebe. Většina družinky na to byla připravena a uskakovala nejen před jedovatýmy kusadly pavouků, ale i před otrávenými šípy. Jeden šíp zamířil ke královně a otřel se o zadní chlupatou nohu. Královna, probraná z umělého spánku, se rozzuřeně na hraničáře vrhla.
"Pomoooc", zaječel Goddefroy.
"Říkala jsem nedotýkat", zasyčela Medana naštvaně a snažila se vymotat z pavučiny.
"Potřeboval jsem vyzkoušet nový šípy", odpověděl hraničář.

Poslední pavouk padl a hrdinové pokračovali dál temnýma chodbama . Ocitli se ve velké místnosti, ze které vycházeli další dvě chodby. Bobina vytáhla mapu a pečlivě ji zkoumala.
"Umíš číst?" provokovala Arneida, "nebo si jen prohlížíš obrázky?"
"Neštvi, je to mapa, tam se nic číst nemusí", odvětila Bobina. "Nicméně vypadá to, že jsme se ztratili".
"Zkusím prozkoumat tuhle chodbu", navrhla Nofar.
"Jo, a utečeš nám a pak nás někde přepadneš a obereš", nevěřila jí Aladis.
"Toho bych se nebála, předtím jsme ji bez problémů chytli" řekla Arneida.

Nofar se vytratila jakoby se do země propadla.
Za chvilku přiběhla: "Jsou tam chodby plné kostlivců a zamčený dveře".
"To je správná cesta, jdem" vyrazila Aladis do chodby.

Několik kostlivců se jim pokusilo přehradit cestu, ale pro skupinku zkušených dobrodruhů nepředstavovali nebezpečí.

U dveří se postup zastavil.
"Tak se ukaž" řekla Bobina Nofar.
Malá zlodějka vytáhla z batohu pytlík s páčidly a pustila se do otevírání zámku. Po půl hodině došla Aladis trpělivost, rozmáchla se svým jednoručním mečem a praštila do dveří. Meč odskočil a zabodl se do trámu vedle hraničářovi hlavy.
"Asi jsou chráněny zamykacím kouzlem, teď to zkusím já" řekla odhodlaně Arneida. Z konců její prstů vytryskl proud čisté magie a vlétnul do klíčoé dírky.
"To není fér, magie v Tolkienovi nebyla" ozval se kolemjdoucí kostlivec.
"Ale kuš" odpověděla Arneida, "přece tu nebudem do rána".
Dveře ale zatvrzele odolávali.
"To bude na dlouho", vydychnul si hraničář a začal hledat ve svém batohu nějaký alkohol. "Sakra plno krámů, samé harampádí: rezavá helma, jabko, jedová tinktura na šípy," mumlal si pod vousy, "mapa, sušenka, váček poslední záchrany, klíč od poslední komnaty Velké hrobky, hraničářský nůž s 32 funkcemi, ááá, lahvička ... hmm, ale to je jen lečivá ..."
"COS TO ŘÍKAL?!" vykřikla družinka a vrhla se na Goddefroye.

O pět minut později Bobina pomalu otočila klíčem a mohutné dveře se tiše otevřely. Uprostřed rozsáhlé místnosti stál samotný král přízraků Sambrog.

Hrdinové vyrazili do útoku. První běžela Aladis s vytaseným mečem a šítem v levé ruce, za ní malá hobitka s dvěma palcáty. Medana pošeptala cosi svému havranovi a ten se vrhnul svým ostrým zobákem na přízrak. Goddefroy nelenil, napnul tětivu a začal vypouštět jeden kouzelný šíp za druhým. Bobina vzadu naladila loutnu a povzbuzovala své společníky bojovými písněmi.

Sambrog se zachechtal a nemínil se přesile vzdát.
"Gu kibum kelkum-ishi, burzum-ishi. Akha-gum-ishi ashi gurum*. Povstaň můj sluho temna, vyjdi ze svého hrobu a ztrestej odvážné smrtelníky." pronesl přízrak a uprostřed skupinky se objevil odporný tvor. Natáhl své macaté pařáty na Bobinu a chytl ji pod krkem. Její jasný zpěv zanikl v dusícím se chrapotu. Ostatní hrdinové se zachvěli a ucítili mrazivý dotek Zla, které je zcela omráčilo. V případě Goddefroy ale Zlo marně hledalo nervovou soustavu, kterou by ovládlo. Jemu již vládl jiný démon a proti temné magii byl zcela imunní. Jedním skokem se ocitl vedle Bobiny a svým tesákem probodl tlustou příšeru. Nový válečný popěvek probral ostatní z okouzlení a těm se podařilo na Sambroga opět zaůtočit. Aladis vkroužila piruetu a Sambrog promáchl do vzduchu. Nofar zazadu ťala po jeho kolenou a  Andreide se povedlo zkombinovat 3 magické runy a místností proletěl kulový blesk, který zasáhl Sambroga do čela. Přízrak se skácel k zemi.

 


Družinka se shlukla kolem dýmající mrtvoly. Goddefroy svým tesákem uřízl králi hlavu a strčil si ji do batohu.
"Nad krbem se bude dobře vyjímat".

 

 

* Žádný život v chladu, v temnotě. Zde v prázdnu jen dlí smrt.

—————

Zpět